ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ODOLANOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font sizeUstny przetarg na ciągnik Ursus C-330

Drukuj PDF

 

Odolanów dnia 31.01.2012r

 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych Odolanów


 

o g ł a s z a


 

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

ciągnika Ursus C-330


 

- rodzaj pojazdu:                                            ciągnik rolniczy

- producent:                                                     Polska

- marka pojazdu:                                            Ursus

- typ:                                                                 C-330

- numer rejestracyjny:                                  POS 96EC

- numer identyfikacyjny nadwozia:          327140

- rodzaj silnika:                                             diesel

- numer identyfikacyjny silnika:               431014

- pojemność skokowa silnika:                   1960 cm3

- masa własna:                                              2240 kg

- rok produkcji:                                             1983

- przegląd techniczny do                            22 marzec 2012r  

- ubezpieczenie OC do                                14 marzec 2012r


 

CENA WYWOŁAWCZA:   8.000,00 zł netto.


 

Przetarg odbędzie się dnia 14 luty 2012r.  o godz.  10:00 w Zakładzie Usług Komunalnych ul. Bartosza 7.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości 800,00 zł/słownie: osiemset złotych 00/100/ tj. 10 % ceny wywoławczej do godziny 9:00 w kasie ZUK. Przedmiot przetargu nabywa Oferent, który zaproponuje najwyższą cenę. Wpłacone przez niego wadium zostaje zarachowane na poczet ceny ciągnika. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w kasie ZUK po zakończeniu.Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z Uczestników licytacji nie przebije ceny wywoławczej, lub gdy Oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

Przedmiot sprzedaży jest wolny od wpisów jakichkolwiek ciężarów, ograniczeń. Prowadzący przetarg nie odpowiada za wady ukryte pojazdu.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej ustala się w wysokości 1% ceny wywoławczej – 80 zł.

Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na Nabywcę ciągnika jest zobowiązany w terminie 7 dni licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu przed podpisaniem umowy kupna – sprzedaży.

Wszelkich informacji w zakresie przetargu na sprzedaż ciągnika udziela pracownik Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie tel. 0-62 733-13-14.

Wystawiony do przetargu ciągnik można oglądać w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Odolanów ul. Bartosza 7  od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 – 15:00.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych www.zukodolanow.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu www.bip.zukodolanow.pl .

 

 

ZATWIERDZAM

Kierownik

Grzegorz Finke

 

Wytworzył: Michał Płomiński
Data informacji: 2012-01-31 13:28:54
Opublikował: Michał Płomiński
Data publikacji: 2012-03-21 11:01:01
Odsłon: 642
Dziennik zmian