ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ODOLANOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font sizeklauzula informacyjna

Drukuj PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej „Rozporządzeniem” niniejszym informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie (zwany dalej „Zakładem”) ul. Bartosza 7, 63-430 Odolanów, NIP 6222731888, nr tel. 62  733 13 14 , e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

W Zakładzie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Marię Grzelak, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 62 733 13 14, następującym adresem korespondencyjnym ul. Bartosza 7, 63-430 Odolanów lub za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartych umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, umów dostawy , umów o świadczenie usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz w celu wykonania określonych prawem zadań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas: trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu; wykonywania obowiązków prawnych przez Zakład; w którym przepisy nakazują Zakładowi przechowywać dane; w którym Zakład może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Zakład.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe są przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zakład, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie oraz innym odbiorcom danych np. kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do gromadzonych przez Zakład danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia ww. danych.

Na czynności Zakładu związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnione przez Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Zakład nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 

 

 

Wytworzył: Michał Płomiński
Data informacji: 2018-09-04 12:29:35
Opublikował: Michał Płomiński
Data publikacji: 2018-09-04 14:35:46
Odsłon: 675
Dziennik zmian